Глобальный поиск не включен.
Перейти к основному содержанию

22 Курсы

E-OKU: мугалимдин санарип куралдары
Новые образовательные технологии
Preview Course
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОО  Кыргызской Республики
Новые образовательные технологии
Preview Course
Python тили
Новые образовательные технологии
Preview Course

Учитель: Бектур АбасовУчитель: Санарип Инсан

Python тили

Python тили программалоону жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн эң ыңгайлуу тил. Ошол эле учурда, дүйнөдө популярдуулугу боюнча ал 3-орунда турат.

“Бирдей экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана жаштардын туруктуулугун илгерилетүү” долбоору Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.

Бул материалдын мазмунуна курстун автору Мурат Жумашев, "Интернет Коомунун Кыргыз Бөлүмү" жооптуу жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.


Санарип сабаттуулук
Новые образовательные технологии
Preview Course

Учитель: Санарип Инсан

Санарип сабаттуулук

Кыргыз тилиндеги бул заманбап курс сизге башкалар менен кызматташуу жана маалыматты табуу, колдонуу жана түзүү үчүн түзмөктөрдү, программалык камсыздоону жана Интернетти колдонуу үчүн санариптик сабаттуулукка кантип ээ болуу керектигин үйрөтөт.

“Бирдей экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана жаштардын туруктуулугун илгерилетүү” долбоору Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Бул материалдын мазмунуна "Интернет Коомунун Кыргыз Бөлүмү" жооптуу жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Новые образовательные технологии
Preview Course

Учитель: Елена Клепачёва

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Практические знания о том, как вовлечь учащихся в образовательный процесс с помощью игровых технологий и геймификации.

Цифровая грамотность (Практика интеграции ИКТ в образовательный процесс)
Новые образовательные технологии
Preview Course

Учитель: Елена Клепачёва

Цифровая грамотность (Практика интеграции ИКТ в образовательный процесс)

Повышение квалификации учителей по программе  «Цифровая грамотность (Практика интеграции ИКТ в образовательный процесс)»

Программа подготовки детей к школе «Наристе»
Новые образовательные технологии
Preview Course
«Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы
Новые образовательные технологии
Preview Course
Cанариптик сабаттуулук
Новые образовательные технологии
Preview Course

Новые образовательные технологии

Cанариптик сабаттуулук

"Cанариптик сабаттуулук (Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары)» 

программасы боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу 


Деңгээл: базалык

Узактыгы: 72 саатНепрерывное профессиональное развитие
Новые образовательные технологии
Preview Course
Теория Оценивания
Новые образовательные технологии
Preview Course
Башталгыч мектепте инновациялык педагогикалык технологиялар
Новые образовательные технологии
Preview Course
Инновационные педагогические технологии в начальной школе
Новые образовательные технологии
Preview Course
Инновациялык педагогикалык технологиялар жана SТЕМ-билим берүүнүн негиздери
Новые образовательные технологии
Preview Course